Từ những ngày trước Tết, Vietnam Post đã tập trung chi trả gần 28.000 tỉ đồng lương hưu, trợ cấp BHXH kỳ tháng 1 và tháng 2-2021 cho người hưởng tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh chi trả lương hưu, BHXH các địa phương còn chuyển tiền, quà Tết từ UBND các tỉnh, thành tới người hưởng lương hưu.

Tại các địa bàn có ca mắc Covid-19, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cũng được thực hiện kịp thời, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Phương án chi trả tại nhà đã được triển khai, bảo đảm phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh ở từng địa bàn.

                                                                                                                                                                                         Nguồn: nld.com.vn